Mykines bygdMøllestene fra den tidligere skavtmølleThe millstones from the former water mill
FirstFormerNextLast  Image 19 of 60